Qui Som

Una ONGD catalana, constituïda com associació l’any  2004 per un grup de persones amb experiència al camp de la cooperació que  hem decidit un compromís estable i solidari amb el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (CMM). La nostra finalitat és ajudar-lo en la seva tasca dedicada a millorar les condicions de vida i de desenvolupament de les dones i la infància de Nicaragua com a sectors més desprotegits i vulnerables de la societat.

Estem registrats com entitats en l’Ajuntament de Cardedeu, Ajuntament de Mataró, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Boi i Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

La història del Grup de Suport  comença el dia 13 de març de 2004, en que un grup de persones  coneixedores de prop de les necessitats socials de Nicaragua  i que ja col·laboraven amb el CMM en la reconstrucció de vivendes desprès de  l’Huracà  Mitch  a finals d’octubre de 1998, es reuneixen per decidir la constitució d’ una Associació  anomenada Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, amb les finalitats següents:

  1. Realitzar activitats de cooperació internacional per al desenvolupament.
  2. Treballar per una societat justa i equitativa.
  3. Propiciar un desenvolupament ecològicament sostenible.
  4. Gestionar projectes de formació i sensibilització social.
  5. Contribuir a dignificar i millorar les condicions de vida dels països empobrits, amb una especial    sensibilitat per Amèrica Llatina.
  6. Establir i potenciar vincles d'amistat, cooperació i intercanvi entre les persones, comunitats i entitats dels diferents països, propiciant intercanvis d'experiències.
  7. Contribuir a la construcció d'una societat més solidària i justa.
  8. Potenciar les millores socials aconseguides.
  9. Exercir amb sentit crític l’aplicació i respecte dels drets postulats per la Declaració Universal dels Drets Humans, fent èmfasi en els temes relatius a les dones i la infantesa.
  10. Elaborar propostes de l’aplicació i millora dels drets que fomentin les pràctiques de llibertat, justícia, respecte i equitat.