Projectes

Title Data d’inici Data de finalització Aportació del Grup de Suport Entitat Sol·licitant Import concedit
Projecte de prova 2013 05/12/2013 31/12/2014 10.000,00€ Grup de Suport al CMM 5.000,00€